Home Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Administratorem danych na tej stronie jest Joanna Bilska, kontakt ogrodniczaobsesja@gmail.com

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, zachęcam do kontaktu ze mną, wysyłając wiadomość na adres ogrodniczaobsesja@gmail.com.

Wchodząc na stronę ogrodniczaobsesja.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Dane przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Użytkownik ma następujące prawa:

prawo dostępu do danych osobowych,
prawo do sprostowania danych osobowych,
prawo do usunięcia danych osobowych,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraził.
Administrator przetwarza następujące dane w następujący sposób:

Komentarze.
W przypadku zostawienia komentarza na stronie, zbierane są dane, które poda użytkownik w momencie komentowania. Użytkownik dobrowolnie przekazuje swoje dane takie jak: IP, imię, nazwisko, e-mail, nick, płeć i wszystkie dane, które dobrowolnie podał w swoim komentarzu. Dane: treść komentarza nazwa Użytkownika, które mogą umożliwiać jego identyfikację, są w takim wypadku dostępne również dla każdego odwiedzającego stronę.
Komentarze mogą być przez Administratora bezpowrotnie usuwane bez podania przyczyny. Komentarze nie są ponadto w żaden inny sposób przetwarzane przez Administratora w celu udostępniania innym podmiotom. Administrator może przechowywać te dane przez czas nieokreślony.

Kontakt
Podczas kontaktu mailowego na adres ogrodniczaobsesja@gmail.com, Użytkownik dobrowolnie przekazuje swoje dane, zawarte w treści korespondencji. Dane te mogą być gromadzone i przetwarzane tylko w celu wymiany korespondencji z Użytkownikiem. Dane kontaktowe ani treść e-maila nie są przekazywane podmiotom trzecim, bez wyraźnej prośby i/lub zgody Użytkownika/osoby przesyłającej e-mail. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Korespondencja przechowywana jest na serwerze skrzynki pocztowej gmail.

Ciasteczka / Cookies / Osadzone treści innych witryn
Na tej stronie używane są cookies własne, służące do prawidłowego funkcjonowania strony, oraz cookies podmiotów trzecich (opisane poniżej).

Zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na tej stronie pozwala nam na korzystanie z cookies przy każdej kolejnej wizycie Użytkownika na stronie.

Jeśli Użytkownik zostawi na tej stronie komentarz, będzie mógł wybrać opcję zapisu swojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione.

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby Użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Witryny mogą zbierać informacje o Użytkowniku, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować interakcje Użytkownika z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie interakcji z osadzonym materiałem jeśli Użytkownik posiada konto i jest zalogowany w tamtej witrynie. Dotyczy to często serwisów społecznościowych. Administrator umożliwia korzystanie z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych oraz podawaniem swoich danych.

Na tej stronie używane są odnośniki i treści osadzone z poniższych serwisów. Użytkownik, przeglądając treści na tej stronie, akceptuje cookies z tych stron. Przeglądarka Użytkownika nawiązuje połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez te serwisy bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika. Dzięki takiej integracji, serwisy posiadają informację, że przeglądarka Użytkownika wyświetliła tą witrynę. Dzieję się tak zarówno podczas zalogowania w danym serwisie lub bez bycia zalogowanym w danym momencie. Taka informacja (zawierająca IP) jest przez przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego serwisu i tam przechowywana.

Administrator wykorzystuje odnośniki lub treści osadzone do następujących stron i w przypadku chęci uzyskania bardziej szczegółowych informacji, odsyła do tych stron:

Facebook https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy , https://www.facebook.com/privacy/explanation
Instagram https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
Pinterest https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy
YouTube https://policies.google.com/privacy?hl=pl , https://www.youtube.com/t/terms
Blogger https://policies.google.com/privacy?hl=pl
Allegro https://allegro.pl/regulaminy/polityka-plikow-cookies-lDzYv9wn8Tn
PayPal https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/privacy-full
Google Analytics
Inna moja strona: joannabilska.pl https://joannabilska.pl/polityka-prywatnosci/

Strona korzysta z narzędzia Google Analytics, zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania polegają na na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji strony internetowej.
Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje korzystaniu Użytkownika ze strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Google przystąpił do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie. Polityka bezpieczeństwa danych Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Administrator nie jest w stanie określić czasu przechowywania tych danych ze względu na ich specyfikę. Nie będą przechowywane one dłużej, niż do zamknięcia tej witryny i/lub wcześniejszego wycofania jej z usługi Google Analytics.

Logi serwera
Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym ulokowana jest ta strona. Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym Użytkownika. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze i służą wyłącznie do administrowania stroną. Dane te nie są wykorzystywane w celu identyfikacji Użytkownika ani nie są przekazywane podmiotom trzecim poza osobami upoważnionymi do administracji tą witryną.

Bezpieczeństwo danych
Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych bezpośrednio danych osobowych. Zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Jak długo przechowywane są dane
Dla Użytkowników, którzy zarejestrowali się na tej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowywane są również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy Użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Udostępnianie danych
Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane na serwerze tej strony w ramach usługi hostingu.

Dane osobowe mogą być również przetwarzane przez podmioty, z których usług korzysta Administrator, a których usługi wiążą się lub mogą wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych, np. organizowane webinary, usługa chatu, usługa sklepu internetowego. W obecnej chwili te usługi nie są uruchomione na tej stronie.

Strona stworzona z pomocą WordPress.